વિકલ્પ નથી

Published by at 2:00 am under Poems

બધાનો હોઇ શકે, સત્યનો વિકલ્પ નથી;
ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો વિકલ્પ નથી.

પાતાળે શાખ વધી, મૂળ સર્વ આકાશે,
અમારા બાગના આ વૃક્ષનો વિકલ્પ નથી.

હજારો મળશે મયૂરાસનો કે સિંહાસન,
નયનનાં આંસુજડિત તખ્તનો વિકલ્પ નથી.

લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે,
હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથી

કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો,
કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો કોઇ વિકલ્પ નથી.

પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં,
જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી.

2 responses so far

2 Responses to “વિકલ્પ નથી”

 1. ગઝલ નો એક શેર બહુજ આકરો લગ્યો..
  ” Ladi j levoo rahyu mari sathe khud mare
  have to dost, aa sangharsh no vikalp nathi’
  kya baat hai…gajab thai gyo bapu…

  Bahu j umada..shaire ..javallej jova ke sambhalva male..

  “Pravahi anya na chale ghazal ni ragrag man
  Jaroori rakt chhe ne rakt no vikalp nathi”

  Ek se badh kar ek shaire Manoj Saheb..maan gaye Bapu..
  Bijo koyee vikalp nathi..Aap ni kalam ne ane aap ne mari hazaro dua ane salaam

  Kaushik Trivedi

 2. Prashant Patel says:

  શબ્દોજ કંકુ ને ચોખા ની પિરશણી પછી મનોજ નીચે પ્રમાણે કહે તો શી નવઅઈ! બહુ ખુબ!

  કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો,
  કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો કોઇ વિકલ્પ નથી.

  પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં,
  જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી.

Leave a Reply